071-2510101   info@het-ivp.nl

CORONA BELEID IVP

In lijn met de actuele aanwijzingen van het RIVM hebben we in afwachting van nieuwe ontwikkelingen het volgende beleid geformuleerd voor de komende periode:

In overleg met uw behandelaar kan bekeken worden hoe de gemaakte afspraken het beste vorm te geven want we ontvangen momenteel beperkt cliënten op het IVP. Het is naast face to face gesprekken ook mogelijk elkaar via beveiligd video bellen te spreken.

Vanzelfsprekend verwachten we van u dat u doorgeeft als u klachten heeft die gerelateerd zijn aan Corona, of huisgenoten heeft die (vermoeden van) corona hebben. In dat geval zullen wij voorstellen zo mogelijk via video bellen contact te hebben. Dit geldt vanzelfsprekend ook als we zelf twijfels hebben over onze gezondheid.

Wij vragen u om zo veel mogelijk precies op het afgesproken tijdstip te komen. Als u te vroeg bent en er zijn al 2 mensen in de wachtkamer kunt u er voor kiezen om een mondkapje te dragen, of even buiten te wachten. 

Bij aankomst kunt u uw handen ontsmetten.

Tenslotte willen we u vragen alleen in noodgevallen onze toiletten te gebruiken.

Houd de komende tijd uw MMS omgeving goed in de gaten voor nadere informatie en afstemming hoe we elkaar kunnen blijven vinden en de voortgang van de therapie zo goed mogelijk bewaakt kan worden.

Voor verdere informatie kijk op:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.nhg.org/coronavirus
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

Links

error: Beveiligd, Uw kunt bij ons geen content kopiëren.