071-2510101   info@het-ivp.nl

OPLEIDING

De ontwikkeling die onze cliënten doormaken is voor ons het allerbelangrijkst. Om dat echter goed, en “state of the art”, te kunnen blijven begeleiden houden wij ons bezig met opleiden.
Wij blijven zo zelf ook in ontwikkeling, een houding die we graag op onze cliënten overbrengen. We volgen daartoe regelmatig opleidingen, cursussen en supervisie in binnen– en buitenland, maar we delen onze kennis, inspiratie en interesse ook graag met collega’s.

-Het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie is daarom naast een vrijgevestigde GGZ- praktijk ook een opleidingsinstituut. Wij verzorgen het praktijk gedeelte van de opleiding tot psychotherapeut voor (GZ) psychologen. Het RINO in Utrecht  verzorgt het cursorisch gedeelte.
-Daarnaast verzorgen we (geaccrediteerde) in-company trainingen op verschillende gebieden waarbij ook collega’s van andere praktijken kunnen aanhaken.

Niet zichtbaar
Wat doet een psychotherapeut?

Een psychotherapeut is een psycholoog die na de basisopleiding tot psycholoog en/of GZ
psycholoog is opgeleid om cliënten met ernstige en/of meervoudige psychische
problematiek effectief te behandelen. Een psychotherapeut kijkt met een brede (bio-psycho-
sociale) blik naar de problematiek van de cliënt, en gebruikt vaak verschillende methodes
(evidence based therapieën) die passen bij de problematiek van de cliënt en bij wijze waarop
een cliënt zich kan en wenst te ontwikkelen. Daartoe interpreteert de psychotherapeut
informatie van de cliënt voor het maken van een accurate probleemanalyse en
indicatiestelling. Een psychotherapeut volwassenen en ouderen houdt zich bezig met de
behandeling van bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen en
stemmingsstoornissen maar is thuis op veel verschillende terreinen.

Recente (geaccrediteerde) cursussen van het IVP

Driedaagse cursus Theoriegestuurde Integratieve Persoonlijkheidsdiagnostiek met
NVM/MMPI en Thematische Apperceptie Test – mw. Prof. dr. E.H.M. (Liesbeth) Eurelings-
Bontekoe
Cursus Persoonlijkheidsdiagnostiek en psychodiagnostiek naar ontwikkelingsstoornissen
door Wim M. Snellen
“3-day Intensive” Basistraject Hypnose door Ton Wilken

Opleiding Trance- gerichte strategieën in psychotherapie  door Ton Wilken

Links

error: Beveiligd, Uw kunt bij ons geen content kopiëren.