rTMS

rTMS is een goed onderzochte behandelmethode met bewezen effectiviteit (evidence-based) waarbij depressie effectief behandeld kan worden, eventueel zonder medicijnen. De behandeling kan zelfs werken bij cliënten die geheel niet reageren op medicatie (behandelresistente patiënten). Ook kan rTMS therapie een goede aanvulling zijn voor mensen die de antidepressieve medicatie willen afbouwen om daarmee terugval te voorkomen. In onze praktijk wordt rTMS therapie gecombineerd met gesprekken met de psychiater.

rTMS staat voor repetitive Transcranial Magnetic Stimulation ofwel herhaalde magnetische hersenstimulatie. Bij rTMS wordt een spoel op een bepaalde locatie op het hoofd geplaatst. In deze spoel wordt een sterk magnetisch veld opgewekt. Dit veld wordt vervolgens in pulsen omgezet die de spoel van het apparaat verlaten. De pulsen kunnen door de schedel dringen en zo de hersenen bereiken. Deze pulsen kunnen, doordat ze sterk magnetisch zijn, bepaalde delen van de hersenen stimuleren of dempen. Hierdoor worden verschillende delen van de hersenen geactiveerd of gedeactiveerd. Hierdoor nemen de bijbehorende depressieve klachten af. Uit recente onderzoeksgegevens blijkt dat gemiddeld 75 tot 80% van de cliënten na ongeveer 20 behandelingen depressie-vrij zijn.

Omdat rTMS een heel nieuwe techniek is wordt deze behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars willen eerst meer onderzoek doen om aan te tonen dat dit echt een effectieve behandeling is. Dat betekent dat de behandeling en het noodzakelijke vooronderzoek niet wordt vergoed. We nemen deel aan een onderzoek naar het werkingsmechanisme van rTMS. Daartoe werken we samen met Brain Clinics (www.brainclinics.com).