Verwijzers

Het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie is een maatschap van een psychiater/ psychotherapeut een psychotherapeut/gz psycholoog en een psychotherapeut. Wij leiden daarnaast collega’s (psychologen) op tot gz-psycholoog en psychotherapeut. We zijn een praktijk die gespecialiseerde zorg in de geestelijke gezondheidszorg levert en werken met DBC financiering. We hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars met uitzondering van Menzis.

We zijn voor onze cliënten op afspraak bereikbaar tijdens kantooruren. Op de woensdag zijn wij gesloten. Indien contact buiten deze uren nodig blijkt dan maken we daarover individuele afspraken met onze cliënten. We vragen onze cliënten om ingeval van crisis contact op te nemen met de huisartsenpost.

U kunt uw cliënten op onderstaande manieren verwijzen. Het is daarbij wel van belang dat u uw cliënt erop attendeert dat ook het aanmeldformulier (te vinden onder aanmelden) altijd moet worden ingevuld. De informatie die hier ingevuld wordt zal direct doorgeleid worden naar ons EPD, conform eisen van de AVG. Pas nadat we dat formulier hebben ontvangen wordt (binnen drie weken) contact met de cliënt opgenomen. Dit zal meestal telefonisch zijn maar kan bij geen gehoor ook via de e-mail, via een uitnodiging voor beveiligd e-mail verkeer verlopen. Het is hierbij van belang dat uw client de mail maar ook de spambox in de gaten houdt.

1. U kunt uw verwijsbrief verzenden via Zorgdomein lokaal
2. Tevens kunt u ons bereiken via Zorgmail. We hebben wel altijd een verwijsbrief nodig, die meegegeven kan worden aan de cliënt.
3. Tenslotte kunt u ons natuurlijk altijd bellen. Ons telefoonnummer is 071-2510101.

Onze actuele wachttijden worden bijgehouden op Vektis

Als u vragen heeft over onze aanmeldprocedure, dan kunt u contact opnemen met Heleen Lieffering (intakecoordinator), via telefoonnummer 071-2510101.

Werkwijze

Zodra uw cliënt het aanmeldingsformulier (te vinden onder het tabblad aanmelden) heeft ingevuld, kan de cliënt binnen 3 weken een uitnodiging voor een intakegesprek verwachten. Hierna start de intake fase die direct (zonder aanvullende wachttijd) gevolgd wordt door de behandeling. Dit gebeurt altijd op basis van een behandelplan. U krijgt, bij akkoord daarvoor van uw cliënt, teruggekoppeld welke afspraken er gemaakt zijn tussen cliënt en behandelaar.

Minimale vereisten aan een verwijsbrief naar ons Instituut (NZa):

· Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
· Naam en functie van de verwijzer
· AGB-code van de verwijzer
· Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijder
· Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
· Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM5 code of op andere manier)
· Aangeven dat verwezen wordt naar de specialistische ggz.