071-2510101   info@het-ivp.nl

Het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie is een samenwerkingsverband van een psychiater en verschillende psychotherapeuten. Wij leiden daarnaast collega’s
(gz-psychologen) op tot psychotherapeut.

Geen problemen maar vragen.  Centraal staat bij ons de vraag hoe we onze cliënten kunnen ondersteunen bij het werken vanuit een vraagstelling waar men mee leeft, in plaats vanuit een probleem dat opgelost moet worden.

Wij geloven (daarin gesteund door onderzoek naar de werkzaamheid van psychotherapie) dat een open houding van compassievolle nieuwsgierigheid van de therapeut naar de vragen die de cliënt bezighouden, in hoge mate het succes van een therapie bepaalt. Dat is dan ook de basis van waaruit wij werken.

Wij geven integratieve psychotherapie, waarbij we geïnspireerd zijn door inzichten uit verschillende psychologische stromingen.
We maken daarbij vooral gebruik van de systeemtherapie, (cognitieve) gedragstherapie (waaronder  Acceptance and Commitment Therapy  (ACT) en Schematherapie) Affect Fobie Therapie (AFT) en Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (PeP) .  We ondersteunen dat, indien nodig en gewenst, met EMDR, mindfulness- en hypnoseoefeningen. Ook kunnen we eventueel gebruik maken van medicatie of rTMS.  

Psychotherapie heeft als doel uw functioneren in het hier en nu te verbeteren. Soms is het daarbij nodig om te onderzoeken hoe ervaringen in uw kindertijd of later in uw leven samenhangen met problemen die u nu ervaart. Dit is echter niet altijd nodig. Wij vinden het belangrijk om in de therapie het heden en de toekomst niet uit het oog te verliezen. Ook besteden we ruim aandacht aan uw omgeving: hoe gaat het thuis, op het werk en bij een eventuele studie met u?

Willem Guijt, psychiater en psychotherapeut

Willem heeft ruime ervaring binnen zowel kortdurende als langdurende zorg in diverse grote GGZ instellingen.

Willem is tevens praktijkopleider voor de psychotherapie opleiding.

Heleen Lieffering, psycholoog en psychotherapeut

Heleen werkt integratief waarbij de kracht van het leven vanuit een vraag centraal staat. 

Heleen is tevens werkbegeleider in het kader van de opleiding tot psychotherapeut, supervisor ACT en leertherapeut ACT.

Sonya Planken, GZ-psycholoog en psychotherapeut in opleiding

Uitgangspunt bij Sonya is dat een mens een zelfhelend vermogen heeft en in staat is als uniek persoon zijn of haar kwaliteiten te ontwikkelen en een waardevol leven te leiden.

Sonya’s werkwijze kenmerkt zich door wezenlijk contact te maken; empathisch, gelijkwaardig, transparant, aanmoedigend en uitdagend.

Sanne Winchester, GZ-Psycholoog en psychotherapeut in opleiding

Sanne werkt sinds 2013 in de Geestelijke Gezondheidszorg. Ze werkt graag persoonlijk en op maat, stemt de behandeling met jou af.

Ze is eerlijk, direct en open in het contact met haar cliënten. Soms met humor, soms onderzoekend en samen serieus.

Cindy Hartman, GZ-psycholoog

De werkwijze van Cindy kenmerkt zich door een persoonsgerichte benadering waarbij zij met een betrokken, open en belangstellende houding helpt om de eigen gedachten, gevoelens en behoeften te onderzoeken, herkennen, ervaren en serieus te nemen. Het in gezamenlijkheid ontdekken en hervinden van de eigen kracht staat centraal.

“Behandel een mens zoals hij is en hij zal zo blijven. Behandel een mens zoals hij kan zijn en hij zal zo worden”

Goethe

Links

error: Beveiligd, Uw kunt bij ons geen content kopiëren.